top of page

Å investere i en fritidsbolig skal være en investering i livskvalitet samtidig som investeringen skal skape en økonomisk trygghet for familien. Fritidsboligene i serie A og serie B er utviklet for at begge disse målsettingene skal nås.

Mantinias fritidsboligkonsepter setter en ny standard på arkitektur, arealeffektivitet, funksjonalitet, kostnadseffektivitet og kvalitet. Det er utviklet 2 fritidsboligkonsepter, serie A og serie B, som skal oppleves som skreddersøm for den aktive familien og fungere som et attraktivt samlingssted for familien. Alle modellene i serie A og i serie B har et moderne uttrykk og det kan velges mellom et minimalistisk uttrykk uten takutstikk eller en mer tradisjonell løsning med takutstikk.

Fritidsboligene kan selges som ferdig oppsatt råbygg eller som nøkkelferdig inklusiv ryddet og planert tomteområde. Begge seriene oppfyller isolasjonskravene for bolig i hht. TEK 10. Balansert ventilasjon er imidlertid et tilvalg og begge seriene er forberedt for balansert ventilasjon.

Pris og kvalitet avgjørende. Mantinia Utvikling AS kan ta ansvar for hele prosessen fra ide til ferdig fritidsbolig. Vi har effektive og standardisert prosedyrer på gjennomføring, dvs. vi gjentar mye av det samme i søkeprosessen, i planleggingsfasen, i prosjekteringsfasen, innkjøp og bygging fra gang til gang. Det innhentes priser fra profesjonelle og anerkjente produsenter for hvert prosjekt og hvor kvalitet og pris blir vektlagt ved valg av leverandører.

 

Fritidsboligene er tegnet i samarbeide med den anerkjente Trondheimsarkitekten Håvard Eide.

Partner/ Interiørarkitekt Heidi Berg Edbo, AS Scenario Interiørarkitekter MNIL (Oslo) er konsulent på planløsning, innredning, interiør og belysning.

bottom of page