top of page

Fagerlia - Svingen

4 fritidsboliger bygges for salg i «Svingen» i felt 8B.

 

Disse vil bli byggesøkt med sidefløy som kan innredes som smørebod, trimrom eller garasje/ carport. Sidefløy kan bygges nå eller senere.

Mer informasjon kommer.

Fagerlia - Svingen
Svingen_oversikt_web.jpeg

1 hytte solgt

bottom of page